Met Talisman travel design komt de reiziger op de meest unieke en exclusieve plekken ter wereld. De bestemmingen van Talisman travel design worden in de meeste reizen per vliegtuig bereikt, en dat heeft invloed op het milieu en klimaat. Deze factor kan niet worden weggenomen, enkel worden gecompenseerd.

Eenmaal ter plaatse vinden wij het belangrijk dat de reiziger kan genieten van authenticiteit, ongeschonden natuur en bijzondere ontmoetingen. Daarom werkt Talisman travel design op al haar bestemmingen samen met kleinschalige, lokale partners. Deze organisaties zijn het aanspreekpunt op de bestemming en werken integer en met veel zorg voor de lokale bevolking, de flora en de fauna. Op deze manier dragen de reizen van Talisman travel design bij aan een positieve ontwikkeling van de bestemming zodat ook door volgende reizigers genoten kan worden van een echt lokale beleving.

Lokale cultuur

We werken samen met lokale partners om de plaatselijke economie te ondersteunen. Daarnaast concentreren we ons specifiek op het selecteren van kleine, authentieke accommodaties die de lokale cultuur en culinaire tradities weerspiegelen en werken we samen met lokale gidsen. Hiermee respecteert Talisman travel design de lokale cultuur.

Verantwoord toerisme

De visie van Talisman travel design op duurzaam reizen is zodoende het met respect behandelen van mens, dier en natuur, overal waar Talisman travel design komt. Bewust reizen in luxe, met oog voor de kwetsbaarheid van het milieu en met de drang naar het verduurzamen van een bestemming. Zo hopen we de toekomst van het reizen te kunnen waarborgen.

Talisman travel design probeert daarom een volledig duurzame supply chain te realiseren. De partner accommodaties spelen hier een belangrijke rol en worden gestimuleerd en gemotiveerd om duurzame werkwijzen te implementeren, zoals het in dienst nemen van de lokale bevolking. Ook probeert Talisman travel design ervoor te zorgen dat voertuigen die tijdens reizen worden gebruikt niet meer dan de gemiddelde vervuiling veroorzaken. Wij geloven dat transport een belangrijk aspect is van duurzaam toerisme en we doen ons best om het gemiddelde vervuilingsniveau te verlagen. Daarnaast hecht Talisman travel design grote waarde aan dierenwelzijn en welzijn van de gemeenschap en streeft daardoor naar reizen met een kleine voetafdruk. We beschermen de authenticiteit van de lokale bevolking en de natuurlijke omgeving en zijn tegen het schenden van dieren in het wild en het vervuilen van het milieu. 

Sustainable Aviation Fuel programma

Door als eerste Nederlandse touroperator deel te nemen aan het KLM Sustainable Aviation Fuel programma, draagt Talisman travel design bij aan de wereldwijde beschikbaarheid van duurzame vliegtuigbrandstof en daarmee aan een duurzamere toekomst van de luchtvaart.

Duurzaam op kantoor

We hebben een geschreven duurzaamheidsbeleid. Er is een medewerker aangesteld die verantwoordelijk is voor de taken van de duurzaamheidscoördinator. Onze lokale partners worden geïnformeerd over ons duurzaamheidsbeleid en worden gestimuleerd om deel te nemen en het duurzaamheidslabel te bevorderen en uit te breiden. Ons kantoor in Breda is volledig overgeschakeld naar digitale processen, afval wordt zorgvuldig gescheiden en we streven ernaar om verspilling tot een minimum te beperken. We stimuleren reizen van en naar kantoor met het ov en met de fiets en geven daarnaast de voorkeur aan duurzame producten, zoals koffie, thee, handzeep, schoonmaakmiddelen en FSC of ander gecertificeerd papier.

Actieplan met doelstellingen

In ons actieplan nemen we de doelen van Talisman travel design uit het duurzaamheidsbeleid op. We werken samen om medewerkers en onze lokale partners actief bewust te maken van onze verplichting als reisorganisatie om verantwoordelijk om te gaan met onze reisbestemmingen en de nabije omgeving. 

Travelife partner

Talisman travel design is partner van Travelife. Hiermee binden we ons aan de afspraken en voldoen we aan de eisen gesteld door Travelife. Travelife is een wereldwijd erkend management- en certificeringsprogramma voor reisorganisaties en accommodaties die streven naar duurzaam ondernemen.

Als Travelife Partner voldoen we aan meer dan 100 criteria voor gebruiksrichtlijnen met betrekking tot ons duurzaamheidsbeleid, kantoorbeheer, productaanbod, samenwerking met lokale partners en klantcommunicatie. 

De Travelife-norm dekt de ISO 26000-thema's voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder milieu, biodiversiteit, mensenrechten en arbeidsverhoudingen; en wordt formeel erkend als volledig in overeenstemming met de door de VN-ondersteunde Global Sustainable Tourism Criteria.