De excursie richt zich op de maatschappelijke en religieuze gewoonten van de gemeenschap

De wrede behandeling die de Afrikaanse slaven in Brazilië ten deel viel, heeft in de hedendaagse geschiedschrijving terecht altijd centraal gestaan. Maar de slaven brachten natuurlijk ook hun rijke cultuur mee, hun dans en muziek, hun kleurrijke kleding, hun wereldbeeld en hun godsdienst. In de loop der eeuwen vermengde de Afrikaanse cultuur zich gaandeweg met andere culturen, zowel die van de verschillende Indiaanse volkeren als die van de Europeanen; zo ontstond de unieke Bahiaanse cultuur, die in veel opzichten aan Afrika doet denken, maar toch ook onmiskenbaar een Zuidamerikaans stempel draagt. De Candomble religie is voornamelijk gebaseerd op verschillende Afrikaanse religies, maar is aan niet één Afrikaans geloof volstrekt identiek. Candomble is primair een Braziliaanse religie. De gelovigen geven zich over aan Oriasha's (geesten) en willen dat die geest hun lichaam in bezit neemt. Er worden ook offers gebracht aan de geesten, die vaak worden opgeroepen om ziekten te genezen. Doordat de geest in het lichaam te kruipt, verdwijnt de ziekte, zo gelooft men. Candomble is een polytheïstische godsdienst; de voornaamste god is Olodumare.

U bezoekt vandaag een geloofsgemeenschap in een buitenwijk van Salvador. Het spirituele centrum bestaat al meer dan honderd jaar, pas na de afschaffing van de slavernij in 1888 kon men het geloof in alle vrijheid belijden. De excursie richt zich op de maatschappelijke en religieuze gewoonten van de gemeenschap. U gaat ook naar een lagere school waar de Yorubá taal wordt onderwezen, naast vakken als 'spiritualiteit' en meer conventionele disciplines. Ieder kind krijgt ook onderricht in de medicinale werking van planten.

U bent in totaal ongeveer 4 uur onderweg met uw gids; niet alleen is dit een ontmoeting met een bijzondere cultuur, afhankelijk van uw interesse en de mate waarin u zich openstelt kan er zeker ook sprake zijn van een culturele uitwisseling! Een verrijkende ervaring.

Verblijven in Salvador